Omega (Paperback)

Omega By Jacques Pierre Cover Image

Omega (Paperback)

$11.00


Special Order—Subject to Availability
(This book cannot be returned.)
Liv pwezi sa "Omega" se premye liv pwezi Jacques Pierre pibliye. Liv sa gen de pati ladan. Nan premye pati a, genyen plizye powem ki pale sou lanati, politik, lanmou, elatriye. Nan chak powem yo, w ap jwenn kontantman melanje ak tristes, sajes melanje ak kout san, konsey melanje ak kout tet, laperez melanje ak vanyans, ki se chapant chak grenn powem yo chita sou li. Nan dezyem pati liv la, tout powem yo fet ak pwoveb selman. Travay sa montre jeni lengwistik pep Ayisyen an. Nan chak grenn pwoveb, w ap jwenn fos resistans pep la melanje ak febles li, pasyans li melanje ak ke cho li, gwo bonnanj li melanje ak ti bonnanj li, kwayans li nan Granmet la ak Ginen yo.
Product Details ISBN: 9780976519645
ISBN-10: 097651964X
Publisher: Classic Editions
Publication Date: July 1st, 2012
Pages: 112
Language: Haitian French Creole