Kinh Phap Cu Tay Tang (Paperback)

Kinh Phap Cu Tay Tang By Giac Nguyen, Viet Foundation Ananda Cover Image

Kinh Phap Cu Tay Tang (Paperback)

$8.50


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

LỜI TỰA CỦA ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA ĐỜI 14

VIẾT CHO S CH THE TIBETAN DHAMMAPADA TRONG BẢN ANH DỊCH CỦA GARETH SPARHAM.

Ph p tu để an t m v tăng thượng t m do Đức Phật dạy từ hơn 2500 năm qua l một trong những phương ph p th nh c ng để đạt được nội t m an b nh. Đ l một kho b u v gi của nh n loại. Hiện nay, nhiều người mới bắt đầu t m thấy trong lời Đức Phật dạy một giải th ch về ho n cảnh con người ph hợp với nhận thức ri ng của họ về thực tại. Từ đ họ bắt đầu nương tựa v o Phật ph p để c nội t m b nh an m họ muốn. Đ thấy r với họ rằng c c th nh đạt b n ngo i kh ng mang tới hạnh ph c l u d i, v rằng ch nh tham,'s n v si trong t m họ đang đứng ngăn c ch giữa họ với hạnh ph c họ t m kiếm - từ đ tăng th m trong t m họ sự t n k nh đối với sự th ch nghi v chiều's u của Phật ph p. Tuyển tập Udanavarga mới dịch nơi đ y nguy n nằm trong 108 nh m Kinh Phật được dịch sang tiếng T y Tạng, gọi l Ched.du.brjod.pai.ts'oms. C c b i kệ n y được người T y Tạng biết tới qua vẻ đẹp của chất thơ v t nh phổ qu t của lời dạy. Bất kỳ Phật tử n o cũng thấy lời dạy trong's ch n y gắn liền với họ. V thường, những khổ đau của lu n hồi, nỗi nguy hại của bất thiện t m, v ph p h nh v ph p tăng thượng t m với giới, định v huệ l lời dạy chung cho tất cả c c t ng ph i Phật gi o. T i hy vọng rằng trong tương lai, tất cả những ai ước muốn, đều c thể đọc được lời Đức Phật dạy trong ng n ngữ ri ng của họ, v tự họ sẽ nhận ra b nh an v hạnh ph c m họ t m kiếm.

Ng y 15 th ng 5/1982

Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14

Product Details ISBN: 9781077971233
ISBN-10: 1077971230
Publisher: Ananda Viet Foundation
Publication Date: July 20th, 2019
Pages: 202
Language: Vietnamese