Người chết đi về đâu?: Giáo lý về cận tử nghiệp của người Tây Tạng (Paperback)

Người chết đi về đâu?: Giáo lý về cận tử nghiệp của người Tây Tạng By Nguyên Minh (Translator) Cover Image

Người chết đi về đâu?: Giáo lý về cận tử nghiệp của người Tây Tạng (Paperback)

By Nguyên Minh (Translator)

$11.99


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

S ch n y được bi n soạn chủ yếu dựa v o một cuốn's ch bằng tiếng T y Tạng c nhan đề l Bardo Thődol, trước đ y được một vị Lạt-ma T y Tạng l Kazi Dawa Samdup dịch sang tiếng Anh, nhan đề l The Tibetian Book of the Dead, với lời b nh giải của H a thượng Chőgyam Trungpa. Sau đ đ c th m bản tiếng Ph p của b Marguerite La Fuente, dịch lại từ bản tiếng Anh. Ch ng t i đ sử dụng phần lớn bản Việt dịch của dịch giả Nguy n Ch u, cũng được dịch từ bản tiếng Anh.
Căn cứ v o nhan đề của nguy n t c l Bardo Thődol, c thể gọi's ch n y l Tử thư, hoặc như đ từng được gọi l Luận v ng sinh. Tuy nhi n, ngo i phần ch nh văn của's ch, trong khi bi n soạn ch ng t i cũng đưa th m v o phần Dẫn nhập của tiến sĩ W. Y. Evans Wentz, phần Giảng luận của H a thượng Chőgyam Trungpa, Luận văn t m l học của Carl Gustav Jung, v cuối c ng l một v i suy nghĩ, nhận thức ri ng của người bi n soạn. Như vậy, với sự tr nh b y nhiều kiến kh c nhau về c ng một chủ đề, ch ng t i đ đặt tựa's ch theo chủ đề ấy l "Người chết đi về đ u".
Nội dung ch nh của's ch n y quả thật đ trả lời c u hỏi ấy. Đ y l những lời nhắn gửi với người chết, những lời tụng đọc trong l c cầu si u sau khi chết, nhằm c thể gi p cho người chết đạt đến một cảnh giới tốt đẹp nhất c thể c trong điều kiện ri ng của mỗi người. Tuy kh ng ch nh thức nằm trong hệ thống kinh điển Phật gi o, nhưng đ y c thể xem l một cuốn luận bao tr m nhiều quan điểm của c c t ng ph i kh c nhau trong đạo Phật. Điều n y thật ra cũng kh ng c g kh hiểu, nếu ch ng ta biết rằng c c t ng ph i chẳng qua chỉ l những phương tiện kh c nhau để dẫn đến c ng một mục ti u duy nhất l gi c ngộ.

Product Details ISBN: 9781092178570
ISBN-10: 1092178570
Publisher: United Buddhist Publisher
Publication Date: March 30th, 2019
Pages: 214
Language: Vietnamese