Rộng Mở Tâm Hồn: Thực tập từ bi trong cuộc sống hằng ngày (Paperback)

Rộng Mở Tâm Hồn: Thực tập từ bi trong cuộc sống hằng ngày By Đức Đ& Lạt-Ma XIV, Ngọc Cẩm (Translator), Nguyễn Minh Tiến (Translator) Cover Image

Rộng Mở Tâm Hồn: Thực tập từ bi trong cuộc sống hằng ngày (Paperback)

$9.99


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Trong đạo Phật, l ng bi mẫn được định nghĩa như l t m nguyện cứu gi p tất cả ch ng sinh tho t khỏi khổ đau. Thật kh ng may l ch ng ta kh ng thể diệt trừ hết khổ đau trong thế giới n y. Ch ng ta kh ng thể ri ng một m nh l m điều đ , v kh ng c bất kỳ ph p lạ thần kỳ n o để tự nhi n chuyển h a phiền n o khổ đau th nh hạnh ph c an lạc. D vậy, ch ng ta c thể ph t triển t m thức của ch nh m nh bằng giới hạnh v qua đ gi p đỡ những người kh c cũng l m giống như ta.
V o th ng 8 năm 1999, hai tổ chức The Tibet Center v The Gere Foundation đ thỉnh cầu đức Đạt-lai Lạt-ma ban cho một loạt c c b i giảng ph p tại New York City. Tập's ch n y được viết ra từ c c b i giảng đ . Trong những trang's ch sau đ y, đức Đạt-lai Lạt-ma sẽ chỉ b y cho ch ng ta c ch thức để rộng mở tr i tim m nh v ph t triển một l ng bi mẫn ch n thật, l u bền đối với tất cả ch ng sinh.
Trọn cuộc đời của đức Đạt-lai Lạt-ma l minh chứng cho sức mạnh của một t m hồn rộng mở. Sự tu tập t m linh của ng i được bắt đầu từ l c ng i c n l một cậu b . V o năm hai tuổi, khi được c ng nhận l h a th n của đức Đạt-lai Lạt-ma thứ 13, ng i đ phải rời gia đ nh ở miền đ ng bắc T y Tạng để được đưa về thủ đ Lhasa. Ng i đảm nhiệm vai tr l nh đạo ch nh quyền T y Tạng v o năm 16 tuổi v bị đẩy v o ho n cảnh m niềm tin của ng i v o khuynh hướng bất bạo động v sự khoan dung tha thứ đ phải chịu sự thử th ch l n đến cực độ, khi qu n đội cộng sản Trung Quốc th bạo x m lược đất nước của ng i. Ng i đ nỗ lực hết sức để bảo vệ người d n T y Tạng v ngăn giữ qu n th , nhưng đồng thời vẫn tiếp tục việc tu học v h nh tr theo con đường giải tho t của đức Phật.

Product Details ISBN: 9781092222099
ISBN-10: 109222209X
Publisher: United Buddhist Publisher
Publication Date: March 30th, 2019
Pages: 144
Language: Vietnamese