de Nachtmerrie Oorlog (Paperback)

de Nachtmerrie Oorlog By Cornelis Brouwer Cover Image

de Nachtmerrie Oorlog (Paperback)

$14.98


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)
Het militaire hoofdkwartier van de NATO, het Supr me Headquarters Allied Powers in Europe (SHAPE), gesitueerd bij de stad Mons in Belgi , werd In verband met de Golfoorlog van 1991 ter bevrijding van Koeweit tijdens de voorbereiding op die oorlog belast met dat, waarvoor het grootste internationale hoofdkwartier ter wereld in stand werd gehouden. N.l. dienst doen als co rdinatie- en communicatieplatform ter ondersteuning van troepen te velde. De Golfcrisis vormde een unieke uitdaging voor de NAVO en veel procedures, plannen en richtlijnen die in de voorgaande 40 jaar waren ontwikkeld, hadden weinig relevantie met de huidige situatie en er waren snel nieuwe idee n nodig om de respons van de NAVO te formuleren. Een aantal landen dat deel uitmaakte van de troepenmacht, die was gevormd ter bevrijding van Koeweit, was tevens lid van de NATO en de opdracht aan SHAPE lag dus voor de hand. Er werd besloten tot het oprichten van een kleine, door uiterst ervaren hoofdofficieren en onderofficieren bemande groep, genaamd Crisis Response Group (CRG) die de co rdinerende- en liaisontaken zouden uitvoeren. De effici nte vorming van die CRG stuitte echter op het woud van de gebruikelijke regelgeving die kenmerkend is voor grote organisaties. Het was aan een paar bikkelharde Amerikaanse opperofficieren te danken dat het woud van regelgeving gekapt werd en een Nederlandse onderofficier die de bijl daarvoor leverde. De CRG was de kleinste militaire organisatie ooit en wellicht de minst bekende. De idee n die door de staf ervan werden geformuleerd leidden ertoe dat de verliezen aan manschappen aan de zijde van de coalitietroepen tot een minimum werd beperkt tijdens de Operatie Desert Sabre, zijnde het grondoffensief tegen de overmacht van de Iraakse bezettingstroepen in Koeweit. De Golfoorlog was niet de strijd tussen westerse mogendheden die, waar mogelijk, het oorlogsrecht lieten prevaleren. Het was een strijd tussen culturen waarbij de coalitietroepen de westerse normen hanteerden en de Irakezen met hun in Koeweit aanwezige Palestijnse paladijnen de normen die in de hele Arabische wereld gelden. N.l. nodeloos wreed, overmatig gewelddadig en naar westerse normen gruwelijk. Het militaire wangedrag dat de oorlog kenmerkte kan gezien worden als het voorbeeld dat gevolgd werd in alle daaropvolgende oorlogen in het Midden Oosten.
Product Details ISBN: 9781727029987
ISBN-10: 1727029984
Publisher: Createspace Independent Publishing Platform
Publication Date: October 28th, 2018
Pages: 264
Language: Dutch