Kinh Thánh NgƯỜi Yêu Gà (Paperback)

Kinh Thánh NgƯỜi Yêu Gà By Quyên Mỹ Cover Image

Kinh Thánh NgƯỜi Yêu Gà (Paperback)

$39.99


Special Order—Subject to Availability
(This book cannot be returned.)

KINH TH NH G Y U TH CH G l hướng dẫn cơ bản để nấu c c m n g ngon v bổ dưỡng. Với 100 c ng thức nấu ăn lạ miệng, bạn sẽ kh ng bao giờ cạn tưởng mới cho loại protein đa năng n y. Từ m n g nướng cổ điển đến hương vị kỳ lạ v c ng thức nấu ăn's ng tạo, cuốn's ch dạy nấu ăn n y ph hợp với tất cả mọi người.


Mỗi c ng thức được k m theo một m tả chi tiết, bao gồm hướng dẫn từng bước v mẹo về c ch đạt được kết cấu v hương vị ho n hảo. Bạn sẽ học mọi thứ từ c ch chọn miếng thịt g v gia vị ph hợp, đến c ch nấu v phục vụ m n ăn của bạn để thưởng thức tối đa.

Ngo i c c c ng thức nấu ăn, KINH TH NH CHO NGƯỜI Y U TH CH G c n bao gồm c c mẹo v kỹ thuật nấu ăn với thịt g hữu ch, cũng như th ng tin về nguy n liệu, c ng cụ v thiết bị m bạn cần để bắt đầu. V với những bức ảnh tuyệt đẹp, đầy m u sắc về mọi c ng thức nấu ăn, bạn sẽ c cảm hứng để bắt tay v o nấu nướng ngay lập tức.


Cho d bạn l một đầu bếp c kinh nghiệm hay một người mới bắt đầu, KINH TH NH VỀ NGƯỜI Y U M N G l nguồn t i nguy n cần thiết để bạn th nh thạo nguy n liệu chứa nhiều protein n y. Với 100 c ng thức nấu ăn ngon v hướng dẫn của chuy n gia, bạn sẽ nấu được những m n g Perdue bổ dưỡng v đầy hương vị cho mọi dịp một c ch nhanh ch ng

Product Details ISBN: 9781783571895
ISBN-10: 1783571896
Publisher: Quyen Mỹ
Publication Date: March 17th, 2023
Pages: 210
Language: Vietnamese