Dezertní KuchaŘka Pro ZaČáteČníky (Paperback)

Dezertní KuchaŘka Pro ZaČáteČníky By Vladimíra Spačková Cover Image

Dezertní KuchaŘka Pro ZaČáteČníky (Paperback)

$43.99


Special Order—Subject to Availability
(This book cannot be returned.)

Dezert je chod, kter uzav r j dlo. Kurz se skl d ze sladk ch j del, jako jsou cukrovinky, a př padně n poje, jako je dezertn v no a lik r. V někter ch č stech světa, jako je velk č st středn Afriky a z padn Afriky a větsina č st Č ny, neexistuje z dn tradice dezertn ho kurzu na z věr j dla.


Term n dezert se můze vztahovat na mnoho cukrovinek, jako jsou susenky, dorty, susenky, pudinky, zelatiny, zmrzliny, pečivo, kol če, pudinky, makronky, sladk pol vky, kol če a ovocn sal t. Ovoce se tak bězně vyskytuje v dezertn ch kurzech kvůli jeho přirozeně se vyskytuj c sladkosti. Někter kultury slad j dla, kter jsou častěji pikantn , a vytv řej dezerty

Product Details ISBN: 9781805424666
ISBN-10: 1805424661
Publisher: Vladimira Spačkova
Publication Date: January 4th, 2023
Pages: 248
Language: Czech