Sách NẤu Bánh MÌ Tây Ban Nha CỔ ĐiỂn (Paperback)

Sách NẤu Bánh MÌ Tây Ban Nha CỔ ĐiỂn By Thế Công Cover Image

Sách NẤu Bánh MÌ Tây Ban Nha CỔ ĐiỂn (Paperback)

$46.99


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

T m lại, cuốn's ch dạy nấu ăn b nh m T y Ban Nha l cuốn's ch bắt buộc phải c đối với bất kỳ người y u th ch b nh m n o muốn kh m ph những hương vị v kỹ thuật mới. Với 100 c ng thức nấu ăn để lựa chọn, lu n c thứ g đ cho mọi dịp v sở th ch hương vị. S ch dạy nấu ăn của ch ng t i được thiết kế để những người l m b nh ở mọi cấp độ kỹ năng c thể tiếp cận, v vậy đừng lo lắng nếu bạn chưa quen với việc l m b nh m . Với c c hướng dẫn chi tiết v h nh ảnh hữu ch của ch ng t i, bạn sẽ nhanh ch ng tạo n n một cơn b o.


Vậy tại sao kh ng th m một ch t T y Ban Nha v o tiết mục l m b nh của bạn v kh m ph thế giới b nh m T y Ban Nha thơm ngon? Cho d bạn đang thưởng thức một l t pan con tomate cho bữa's ng hay thưởng thức m n churros cho m n tr ng miệng, cuốn's ch dạy nấu ăn của ch ng t i sẽ l nguồn t i nguy n cho bạn về mọi thứ li n quan đến b nh m T y Ban Nha..

Product Details ISBN: 9781835006030
ISBN-10: 1835006035
Publisher: Thế Cong
Publication Date: May 18th, 2023
Pages: 246
Language: Vietnamese