Biển Đen Đêm Trắng (Paperback)

Biển Đen Đêm Trắng By Mong Thuong Cover Image

Biển Đen Đêm Trắng (Paperback)

$18.00


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Kể từ ng y miền Nam bị cộng qu n x m chiếm, đ c biết bao chuyện xảy ra ngo i x hội cũng như trong mỗi gia đ nh. Từ chuyện c c sỹ quan VN Cộng Ho bị bọn cộng n lừa gom v o để đưa đi cải tạo, rồi đến vụ ch ng đ nh tư sản mại bản v vụ đổi tiền rồi chiếm đoạt nh cửa của nh n d n, bắt buộc d n phải đi kinh tế mới, đi l m thuỷ lợi .v.v. cũng chưa nổi đ nh đ m bằng chuyện d n ch ng ngược xu i chạy vạy tứ tung để t m đường đi vượt biển. Chẳng thế đ c c u n i của d n gian "nếu cột điện biết đi th ch ng cũng t m đường để ra đi.." huống chi l những người c n bị kẹt lại với nhiều l do m trong đ c t i.

Sự trốn tho t VN bằng đường vượt biển của t i khi miền Nam rơi v o tay cộng sản, cũng giống như bao thuyền nh n kh c. Cũng trầy vi tr c vảy, cũng tốn c ng tốn của v hơn thế nữa cũng phải chấp nhận sự v o t nếu bị bắt v c i chết tr n biển cả nếu kh ng được Trời thương...

Product Details ISBN: 9781989705872
ISBN-10: 1989705871
Publisher: Nhan Anh Publisher
Publication Date: March 29th, 2020
Pages: 134
Language: Vietnamese